ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο mobi4all.gr δρούμε με απόλυτη εχεμύθεια και αναγνωρίζουμε την σημασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι καίριας σημασίας προκειμένου να αναπτυχθεί μεταξύ μας μια σχέση εμπιστοσύνης. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε πλήρως για τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματα σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Η εταιρία μας είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν πρόκειται ποτέ να μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους. Με τον όρο “Επεξεργασία” νοείται κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, για την απόκτηση, καταγραφή, αποθήκευση και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, οπουδήποτε στον κόσμο ή οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο εργασιών σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως (α) της οργάνωσης, προσαρμογής ή τροποποίησης των Προσωπικών Δεδομένων, (β) της ανάκτησης, εξαγωγής και χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων, (γ) της γνωστοποίησης των Προσωπικών Δεδομένων με διαβίβαση, διάδοση ή άλλα μέσα διάθεσης, ή (δ) τη διασύνδεση, ομαδοποίηση, δέσμευση (κλείδωμα), διαγραφή ή καταστροφή πληροφοριών ή Δεδομένων. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης. Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών-δεδομένων που λαμβάνουμε από τους χρήστες της ιστοσελίδας.

 

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τις απαιτήσεις του ελληνικού Νόμου, του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («Γ.Κ.Π.Δ») και των σχετικών αποφάσεων και πράξεων της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

 

Για τους σκοπούς του Γ.Κ.Π.Δ , θεωρούμε ότι είμαστε ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσαμε για εσάς.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο mobi4all.gr συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και τα διατηρούμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη ολοκλήρωσή της. Συγκεκριμένα:

Διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε απευθείας κατά την εγγραφή σας (δημιουργία λογαριασμού), είτε στα υποχρεωτικά πεδία εγγραφής, όπως στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), είτε στα προαιρετικά πεδία εγγραφής (ημερομηνία γέννησης και φύλο). 

Καταγράφουμε μέσω cookies (σχετικά με την πολιτική που διέπει τα cookies ανατρέξτε στην σχετική ενότητα) και αναλύουμε συχνότητα επισκέψεων στην ιστοσελίδα, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές σας, αν επωφελείσθε από τις προσφορές μας και πιθανές συμμετοχές σας σε διαγωνισμούς.

Καταγράφουμε τα σχόλια σας και εάν υπάρχει κάποιο αναφερόμενο από εσάς συμβάν, ίσως χρειαστεί να καταγράψουμε προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με αυτό, κατόπιν ειδικής σας συγκατάθεσης που θα σας ζητηθεί γι΄αυτό το σκοπό.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας (ταχυδρομικά, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά) και υποβάλλετε παράπονο ή μας απαντήσετε, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμό, θα καταγράψουμε τα στοιχεία και όλες τις σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολές και τηλεφωνήματα.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε με ακρίβεια τα Προσωπικά σας Δεδομένα, πλήρη και ενημερωμένα. Για αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα και να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για : α) την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την εκτέλεση των πωλήσεων, β) για την επιστροφή των προϊόντων, γ) για τη βελτίωση των καταστημάτων μας και δ) για την αντιμετώπιση αιτημάτων ή παραπόνων που δεχόμαστε από εσάς. 

Συμμετέχοντας στις υπηρεσίες μας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σε αυτές τις περιορισμένες περιστάσεις και για τους σκοπούς που περιγράφονται.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο mobi4all.gr διατηρείτε πλήρως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης ή αντίρρησης της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων που διατηρούμε καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης για τη χρήση και τη γνωστοποίησή τους. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έναντι απώλειας ή κλοπής, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επεξεργασία, αποκάλυψη, αντιγραφή ή χρήση, ανεξάρτητα από τη μορφή που είναι αποθηκευμένα. 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (για παράδειγμα εάν διατηρείτε λογαριασμό, αν είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, αν  κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αν λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, για φορολογικούς σκοπούς κλπ. Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση του eshop έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους (πχ σε περίπτωση αίτησης διαγραφής του λογαριασμού σας), εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου (πχ φορολογικούς σκοπούς). Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (πχ τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Κάνοντας κλικ σε κάποια από αυτές τις συνδέσεις εισέρχεστε σε άλλη τοποθεσία του διαδικτύου και η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση (επεξεργασία) των Προσωπικών σας Δεδομένων ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποκλειστικά σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την παρούσα ιστοσελίδα. Για αυτό το λόγο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων , έχετε ποικίλα δικαιώματα που σχετίζονται με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μας χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας να ζητήσετε από την εταιρεία μας:

 • Nα σας επιβεβαιώσει ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρεί για εσάς και για ποιους σκοπούς.
 • Nα αλλάζετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να διορθώνετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα σας.
 • Να σας παρέχει ένα πλήρες αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για να το μεταφέρετε κάπου αλλού.
 • Να σταματά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να διαγράψει εντελώς όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και να επιβεβαιώνει ότι το έπραξε (μπορεί ωστόσο να υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να το πράξουμε).

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

 

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία ) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές προβλέψεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια ότι η σύμβαση με εσάς δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφόρων ενημερώσεων μας επικοινωνώντας μαζί μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εκ του νόμου δικαιώματά σας, στείλτε μήνυμα στο: info@mobi4all.gr. Θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να ενεργήσουμε κατόπιν αιτήματός σας. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, τροποποιεί ή να συμπληρώνει την παρούσα πολιτική, κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε, να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις αυτής πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας – ηλεκτρονικού καταστήματός μας, μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα, θα συνιστά την αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη συγκατάθεσή σας να τηρείτε και να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας προβεί σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει είτε θέτοντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας.

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή παρατηρήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους ή τις μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτονται από αυτούς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας. 

 

Τέλος, σας συνιστούμε να μην αποστέλλετε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικών καρτών, κ.λπ. μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  

 
Πολιτική Απορρήτου & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αποδοχή των Όρων

Στο mobi4all.gr δρούμε με απόλυτη εχεμύθεια και αναγνωρίζουμε την σημασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι καίριας σημασίας προκειμένου να αναπτυχθεί μεταξύ μας μια σχέση εμπιστοσύνης. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε πλήρως για τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματα σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Η εταιρία μας είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν πρόκειται ποτέ να μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους. Με τον όρο “Επεξεργασία” νοείται κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, για την απόκτηση, καταγραφή, αποθήκευση και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, οπουδήποτε στον κόσμο ή οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο εργασιών σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως (α) της οργάνωσης, προσαρμογής ή τροποποίησης των Προσωπικών Δεδομένων, (β) της ανάκτησης, εξαγωγής και χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων, (γ) της γνωστοποίησης των Προσωπικών Δεδομένων με διαβίβαση, διάδοση ή άλλα μέσα διάθεσης, ή (δ) τη διασύνδεση, ομαδοποίηση, δέσμευση (κλείδωμα), διαγραφή ή καταστροφή πληροφοριών ή Δεδομένων. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης. Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών-δεδομένων που λαμβάνουμε από τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τις απαιτήσεις του ελληνικού Νόμου, του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («Γ.Κ.Π.Δ») και των σχετικών αποφάσεων και πράξεων της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Για τους σκοπούς του Γ.Κ.Π.Δ , θεωρούμε ότι είμαστε ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσαμε για εσάς.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Στο mobi4all.gr συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και τα διατηρούμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη ολοκλήρωσή της.

Συγκεκριμένα:

Διατηρούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε απευθείας κατά την εγγραφή σας (δημιουργία λογαριασμού), είτε στα υποχρεωτικά πεδία εγγραφής, όπως στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), είτε στα προαιρετικά πεδία εγγραφής (ημερομηνία γέννησης και φύλο). 

Καταγράφουμε μέσω cookies (σχετικά με την πολιτική που διέπει τα cookies ανατρέξτε στην σχετική ενότητα) και αναλύουμε συχνότητα επισκέψεων στην ιστοσελίδα, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές σας, αν επωφελείσθε από τις προσφορές μας και πιθανές συμμετοχές σας σε διαγωνισμούς.

Καταγράφουμε τα σχόλια σας και εάν υπάρχει κάποιο αναφερόμενο από εσάς συμβάν, ίσως χρειαστεί να καταγράψουμε προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με αυτό, κατόπιν ειδικής σας συγκατάθεσης που θα σας ζητηθεί γι΄αυτό το σκοπό.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας (ταχυδρομικά, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά) και υποβάλλετε παράπονο ή μας απαντήσετε, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμό, θα καταγράψουμε τα στοιχεία και όλες τις σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολές και τηλεφωνήματα.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε με ακρίβεια τα Προσωπικά σας Δεδομένα, πλήρη και ενημερωμένα. Για αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα και να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

 

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για : α) την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την εκτέλεση των πωλήσεων, β) για την επιστροφή των προϊόντων, γ) για τη βελτίωση των καταστημάτων μας και δ) για την αντιμετώπιση αιτημάτων ή παραπόνων που δεχόμαστε από εσάς. 

Συμμετέχοντας στις υπηρεσίες μας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σε αυτές τις περιορισμένες περιστάσεις και για τους σκοπούς που περιγράφονται.

Πρόσβαση και Ενημέρωση των Προσωπικών Δεδομένων

Στο mobi4all.gr διατηρείτε πλήρως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης ή αντίρρησης της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων που διατηρούμε καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης για τη χρήση και τη γνωστοποίησή τους. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έναντι απώλειας ή κλοπής, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επεξεργασία, αποκάλυψη, αντιγραφή ή χρήση, ανεξάρτητα από τη μορφή που είναι αποθηκευμένα. 

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (για παράδειγμα εάν διατηρείτε λογαριασμό, αν είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, αν  κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αν λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, για φορολογικούς σκοπούς κλπ. Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση του eshop έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους (πχ σε περίπτωση αίτησης διαγραφής του λογαριασμού σας), εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου (πχ φορολογικούς σκοπούς). Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (πχ τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

Ειδικά Θέματα

Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Κάνοντας κλικ σε κάποια από αυτές τις συνδέσεις εισέρχεστε σε άλλη τοποθεσία του διαδικτύου και η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση (επεξεργασία) των Προσωπικών σας Δεδομένων ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποκλειστικά σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την παρούσα ιστοσελίδα. Για αυτό το λόγο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Δικαιώματα Καταναλωτή

Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων , έχετε ποικίλα δικαιώματα που σχετίζονται με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μας χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας να ζητήσετε από την εταιρεία μας:

 • Nα σας επιβεβαιώσει ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρεί για εσάς και για ποιους σκοπούς.
 • Nα αλλάζετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να διορθώνετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα σας.
 • Να σας παρέχει ένα πλήρες αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για να το μεταφέρετε κάπου αλλού.
 • Να σταματά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να διαγράψει εντελώς όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και να επιβεβαιώνει ότι το έπραξε (μπορεί ωστόσο να υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να το πράξουμε).

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρακάτω.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία ) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές προβλέψεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια ότι η σύμβαση με εσάς δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Διαδικασία Εξαίρεσης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφόρων ενημερώσεων μας επικοινωνώντας μαζί μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εκ του νόμου δικαιώματά σας, στείλτε μήνυμα στο: info@mobi4all.gr. Θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να ενεργήσουμε κατόπιν αιτήματός σας.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, τροποποιεί ή να συμπληρώνει την παρούσα πολιτική, κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε, να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις αυτής πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας.  Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας – ηλεκτρονικού καταστήματός μας, μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα, θα συνιστά την αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη συγκατάθεσή σας να τηρείτε και να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας προβεί σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει είτε θέτοντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας.

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή παρατηρήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους ή τις μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτονται από αυτούς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας. 

Τέλος, σας συνιστούμε να μην αποστέλλετε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικών καρτών, κ.λπ. μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).